Show simple item record

dc.contributor.advisorGüç, Dicletr_TR
dc.contributor.authorGünaydın, Gürcantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1970
dc.description.abstractThe studies that have investigated the nature of the cells and molecules responsible for the functional insufficiency of the tumor infiltrating T cells usually on several components; however, the contribution of stromal cellular elements has not yet been well established. Fibroblasts, one of the most abundant cell types found in the stroma, turn into cancer associated fibroblasts (CAFs) and myofibroblasts in the tumor microenvironment. Tissue fibroblasts have previously been shown to have effects on T lymphocyte functions. However, studies investigating the effects of cancer associated fibroblasts on T cells are limited in the literature. The scope of this study is to determine the role of tumor stromal fibroblasts on the alterations in T cell effector functions. For this reason, cancer associated fibroblasts were isolated from tumors generated by a rat chemical mammary carcinoma model. Then, these cells were cultured together with splenocytes. Supernatants collected from CAF-splenocyte cocultures were shown to have similar levels of TGF-β, and IFN-γ. In addition, splenocytes cocultured with CAFs were found to have similar gene expression levels of CD25 and CD28. This study will help elute the role of cancer associated fibroblasts on the functional changes observed in T cells in the tumor microenvironment.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.subjectBreast carcinomatr_TR
dc.titleThe Effects of Tumor Mıcroenvironment on T Cell Responses in a Rat Chemical Mammary Carcinoma Modeltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/885tr_TR
dc.contributor.departmentoldOnkoloji Enstitüsütr_TR
dc.description.ozetTümöre infiltre olan T hücrelerindeki fonksiyonel yetersizliğe yol açan hücre ve moleküllerin tespiti ile ilgili araştırmalar birçok etkenin üzerine odaklanmışsa da stromal hücresel elemanların katkısı yeterince aydınlatılmamıştır. Tümör stromasında en fazla bulunan hücre tiplerinden biri olan fibroblastlar, tümör mikroçevresinde kanserle ilişkili fibroblastlara (KİF) ve miyofibroblastlara dönüşürler. Doku fibroblastlarının, T hücre fonksiyonlarını etkilediği daha önce gösterilmiştir. Ancak, kanserle ilişkili fibroblastların T hücreler üzerindeki etkileriyle ilgili literatürdeki çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, kanserle ilişkili fibroblastların (KİF) T hücre efektör fonksiyonlarında ortaya çıkan değişikliklerdeki rolü araştırılmıştır. Bu amaçla, bir sıçan kimyasal meme karsinogenez modeli kullanılmış ve elde edilen kanserle ilişkili fibroblastların splenosit hücreleriyle birlikte kültürleri yapılmıştır. KİF-splenosit kokültür süpernatanlarından yapılan incelemelerde, TGF-β ve IFN-γ düzeyleri değişmemiş olarak gözlenmiştir. Ayrıca KİF ile kokültür yapılmış splenositlerde CD25 ve CD28 gen ekspresyonlarının değişmediği izlenmiştir. Bu araştırmayla, kanserle ilişkili fibroblastların tümör mikroçevresindeki T hücreleri üzerine olan etkileri aydınlatılmaya çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record