Show simple item record

dc.contributor.advisorCinemre, Şükrü Alpan
dc.contributor.authorGüneş, Serhat
dc.date.accessioned2019-12-16T08:10:24Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/19506
dc.description.abstractGunes, S., Determination of In-Season Training Load Profiles of Professional Men's Basketball Team. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Sports Sciences and Technology Master Thesis, Ankara, 2019. The purpose of this study was to determine and monitor the training load and fatigue values in basketball team players during training and competitions by some objective and subjective training monitoring tools throughout the first half of the 15-week competition period. Eleven professional male basketball players (mean age: 28,36±5,87 years, height: 197,45±8,31 cm, body weight: 91,65±13,68 kg) were voluntarily participated in this study. In order to determine the internal workload of the participants, rating of perceived exertion (s-RPE) scale was completed after each training session and competition, while wellness questionnaire and neuromuscular fatigue test (counter movement jump, CMJ) were applied at the beginning and at the end of each week. In accordance with the longitudinal data structure including the measurements obtained from the 15-week observations of the athletes, Generalized Estimation Equations (GEE) were used to model the wellness and jump height of the basketball players. From the models that include the week, acute:chronic workload ratio (ACWR), monotony and training load main and between effects; only the effect of monotony and ACWR on total wellness scores were statistically significant in the model (χ2= 4,734, p = 0,030; χ2=2,947, p = 0,086, respectively. RMSE=0,436). According to this result; when the monotony increased by 1 unit, total wellness status decreased by 0,114 units and this decrease was found to be statistically significant (p = 0,030). While acute and chronic workload ratio increased by 1 unit, total wellness value increased by 0,05 units (p = 0,086). Only the effect of monotony on the jump height was statistically significant (p = 0,037), but when the RMSE value (32,072) of the related model was examined, it was seen that the predicted performance of this model was not good. As a conclusion, coaches should increase weekly variation in training load and training variation to prevent monotony. Acute/chronic loads that affect players’ well-being should be carefully monitored throughout the season.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectbasketboltr_TR
dc.subjectyük takibitr_TR
dc.subjectAKİYtr_TR
dc.subjectzindeliktr_TR
dc.subjectaktif sıçramatr_TR
dc.titleProfesyonel Erkek Basketbol Takımının Sezon İçi Antrenman Yük Profillerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGüneş, S., Profesyonel Erkek Basketbol Takımının Sezon İçi Antrenman Yük Profillerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmada bir basketbol takımının 15 haftalık ilk yarı müsabaka döneminde; antrenmanlar ve müsabakalar sırasında, sporcuların karşı karşıya kaldığı yüklenme ve yorgunluk değerlerinin bazı objektif ve subjektif yöntemler aracılığı ile belirlenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya antrenman geçmişi ortalama 13,64±5,94 sene olan 11 profesyonel erkek basketbolcu katılmıştır (yaş: 28,36±5,87 yıl, boy: 197,45±8,31 cm, vücut ağırlığı: 91,65±13,68 kg). Katılımcılara sezonun ilk yarısı boyunca (15 hafta) her antrenman ve müsabakadan sonra içsel iş yüklerini belirlemek amacıyla; algılanan zorluk derecesi, her haftanın başı ve sonu ise zindelik durum anketi ile nöromusküler yorgunluk (aktif sıçrama) testi uygulanmıştır. Sporculara ilişkin 15 haftalık gözlemlerden elde edilen ölçümleri içeren uzunlamasına veri yapısına uygun olarak, spocuların zindelik durumu ve sıçrama yüksekliğinin modellenmesi amacıyla Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GTD) kullanılmıştır. 15 hafta sonucunda; zindelik durumu toplam puanı üzerinde yalnızca monotonluk ve akut kronik iş yükünün (AKİY) etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir (χ2= 4,734, p= 0,030; χ2=2,947, p= 0,086, RMSE=0,436). Bu sonuca göre; monotonluk 1 birim arttığında toplam zindelik durumu değerinin 0,114 birim azaldığı ve bu azalışın istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu görülmüştür (p= 0,030). AKİY oranının 1 birim artması ile toplam zindelik durumu değerinde 0,05 birimlik anlamlı bir artış söz konusu olmaktadır (p= 0,086). Sıçrama yüksekliği üzerine ise yalnızca monotonluğun etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,037), fakat ilgili modelin RMSE değerine bakıldığında sıçrama yüksekliğinin tahmini için elde edilmiş bu modelin tahmin performansının iyi olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, antrenörlerin monotonluğu engellemek için antrenman yükünün haftalık varyasyonunu ve bir antrenman seansının çeşitliliğini arttırması ve sezon boyunca sporcuların zindelik durumunu etkileyen AKİY takibini dikkatlice yapıp, organize etmeleri önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-16T08:10:24Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess