Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınçkaya, Derviştr_TR
dc.contributor.authorBülbül, Betültr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:23:59Z
dc.date.available2015-10-15T06:23:59Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1944
dc.description.abstractThe Gloabalization notion that ise contraversial has description more than one. Also it includes many subjects and process. However Globalization gained strength after 1980’s. This process has emerged of as a result of the increase of mutual ties in international relations. Globalization has revealed some notions such as democratization, liberal and neoliberal policies together with the new tendencies in Non Governmental Organizations. Turkey faces a change in trends began to take shape after 1961. During this period, different political parties, non-governmental organizations and the variety of different leader profiles has been emerged. This period also influenced by global trends, and Turkey has prepared the Globalization process. However, these recent changes have gained the power from the ideological dynamic. Turkey, too, back in the 1980s, Ozal era policies quickly influenced by Globalization has entered into the process.During this period, startr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.subjectGlobalizationus_US
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectTurgut Özaltr_TR
dc.titleKüreselleşme ve Türkiye: Özal Dönemi Değişim Paradigmalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2014tr_TR
dc.contributor.departmentoldAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTartışmalı olan Küreselleşme kavramının birden çok tanımlaması vardır. Ayrıca Küreselleşme süreci birden çok konu ve süreci de içerir. Ancak Küreselleşme kavramı ekseriyetle 1980’lerden sonra güç kazanmıştır. Bu süreç uluslararası ilişkilerde karşılıklı ekonomik bağların artması sonucunda ortaya çıkmıştır. Küreselleşme beraberinde demokratikleşme, liberal ve neoliberal politikalar gibi kavramlarla birlikte sivil toplum örgütlenmesinde yeni eğilimler ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de değişime dönük eğilimler 1961’den sonra şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde de farklı siyasi partiler, farklı lider profilleri ve çeşitli sivil toplum örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. Bu dönem de küresel eğilimlerden etkilenmiştir ve Türkiye’yi Küreselleşme sürecine hazırlamıştır. Ancak bu dönemde yaşanan değişimler birden çok ideolojinin sürece yön vermesini sağlamıştır. Türkiye de, 1980’lerde Özal dönemi politikalarıyla hızlı bir şekilde etkilenerek Küreselleşme sürecine gitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record