Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmen Özel, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorSusuzlu, Mervetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1582
dc.description.abstractThe study, conducted to assess malnutrition, body composition and dietary intakes in patients with liver cirrhosis, was carried out among total of 58 patients (42 males and 16 females) with liver cirrhosis, mean of ages 56.8±12.76 at the Gazi University, Medical Faculty, Gastroenterology Clinic. Socio-demographic characteristics of the patients were determined by means of questionnaire and anthropometric measurements, hand grip strengths and 24 hour recall food intakes were assessed and some blood parameters were recorded. CTP (Child-Turcotte-Pugh) and MELD (Model for End-Stage Liver Disease) scores were calculated to diagnose the severity of disease. Energy and dietary intakes and anthropometric measurements of the patients were compared according to malnutrition classification by triceps skin-fold thickness. Mean weights of the men was 74.7±12.97 kg and the women was 79.4±18.22 kg, 97.6 % of the men and 93.8 % of the women have inadequate energy intakes. In comparison of anthropometric measurements according to MELD score, the weight increased in parallel with increasing score(p>0.05). Means of left and right hand grip strengths in both sexes decreased with increasing severity of cirrhosis, according to MELD Score and CTP Stages (p>0.05). In comparison with CTP A Stage, in both men and women in CTP C stage, energy, protein, fat and carbohydrate intakes reduced, but any significance couldn’t be found statistically (p>0.05). According to CTP, while severity of cirrhosis increased, albumin scores decreased (p<0.05).In classification according to triceps skin-fold thickness, degree of mulnutration in the men increased, energy intake decraesedin paralel (p>0.05).In the men patients, according to triceps skin-fold thickness, while malnutration status increase, levels of weight decreased and difference between each other is statistically found as significant(p<0.05).The energy and nutrient intake of patients should be controlled in order to slow down the progression of the cirrhosis stage and not to decrease the complications.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectLiver cirrhosistr_TR
dc.titleKaraciğer Sirozu Olan Hastalarda, Malnütrisyon, Vücut Bileşimi, Enerji ve Besin Ögeleri Alımının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.callno2013/195tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetKaraciğer sirozu olan hastalarda, malnütrisyon, vücut bileşimi, enerji ve besin ögeleri alımının değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu araştırma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Kliniğinde yatan veya Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvuran karaciğer sirozlu yaş ortalamaları 56.8±12.76 yıl olan, 42’si erkek, 16‘sı kadın toplam 58 hasta üzerinde gerçekleşmiştir. Hastalardan soruşturma yöntemiyle sosyo-demografik özellikleri öğrenilmiş, antropometrik ölçümleri, el kavrama güçleri ve geriye dönük bir günlük besin tüketim kayıtları ile bazı biyokimyasal-hematolojik bulguları alınmıştır. Hastalığın derecesini belirlemek için Child Turcotte Pugh(CTP) evreleri ve Model For End-Stage Liver Disease (MELD) skorları hesaplanmıştır. Triseps deri kıvırm kalınlığı (TDKK) ölçümüne göre malnütrisyon sınıflaması yapılarak hastaların, enerji ve besin ögesi alımları ve antropometrik ölçümleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılan erkeklerin ortalama vücut ağırlıkları 74.7±12.97 kg, kadınların ise 79.4±18.22 kg’dır. Çalışmadaki erkeklerin %97.6’sı, kadınların %93.8’i yetersiz enerji alımına sahiptir. Erkeklerde ve kadınlarda MELD skoru arttıkçavücut ağırlığıartmıştır (p>0.05). Sağ-sol el kavrama ortalamaları her iki cinsiyette de MELD skoru ve CTP evresine göre sirozun şiddeti arttıkça azalmıştır (p>0.05). CTP A evresine kıyasla CTP C evresindeki kadınlarda ve erkeklerde, enerji, protein, yağ ve karbonhidrat alımları azalmıştır fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p>0.05). CTP’ye göre siroz ağırlaştıkça albumin değerleri azalmıştır (p<0.05). TDKK’ya göre malnütrisyon sınıflamasında malnütrisyon derecesi arttıkça erkeklerde enerji alımları azalmıştır (p>0.05). Erkek hastalarda TDKK’ya göre malnütrisyon durumu arrtıkça vücut ağırlığık düzeyleri azalmıştır (p<0.05). Sirozun komplikasyonlarının artmaması ve evresinin ilerleyişinin yavaşlatılması amacıyla hastaların enerji ve besin ögesi alımlarının kontrol altında tutulması gerekmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record