Show simple item record

dc.contributor.advisorPekcan, Güldentr_TR
dc.contributor.authorKhetam Alessa ,Hamraatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1578
dc.description.abstractThis study is conducted on 200 male workers, working in furniture manufacturing in Ankara, to determine the nutritional status and some anthropometrical measurements. Nutritional habits, dietary intakes, some anthropometric measurements, and physical activity levels of the workers were determined. Mean (±S) age of the workers was 34.8±9.15 years. Out of total, 34.5% of the workers were primary school, 27.5% secondary school, 25.5% high school and 12.5% university graduates. It was found that, 92.5% of the workers were having 3 main meals, 73.0% had snacks, 56.9% were skipping meals as they do not have appetite to eat and generally 65.4% of them were skipping the breakfast, and 83.7 % of them have their breakfast at home. It was determined that workers consume toasts–pastries (45.9%), bagels–biscuits (34.9 %), tea-coffee (26.7 %) as snack. According to the body mass index (BMI) values, 49.0% of the workers were normal (BMI=18.5–24.9 kg/m2), 42.5% were overweight (BMI=25–29.9 kg/m2) and 7.0% were obese (BMI: ≥30.0 kg/m2). Increase in obesity rate was determined statistically significant depending on age (p < 0.01). Daily mean intakes of energy and nutrients were as follows; energy 2461.3±288.7 kcal, protein 76.1±12.4 g (E%12.7±1.6), carbohydrate 327.3±42.1 g (E% 54.3±2.8), fat 91.6±13.1 g (E% 33.1±2.5), fiber 27.2±5.5 g, vitamin B1 1.1±0.2 mg, vitamin B2 1.4 ± 0.3 mg, vitamin B6 1.5 ± 0.3 mg, folate 390.8±91.8 mcg, vitamin B12 3.8±1.7 mcg, vitamin C 87.9±53.7 mg, vitamin A 1217.7±738.9 mcg, vitamin D 1.5±1.9 mcg, calcium 657.9±253.7 mg, phosphorous 1228.1±710.9 mg, iron 14.5±2.7 mg, magnesium 293.5±55.8 mg, zinc 11.1±1.2 mg, copper 1.7±0.3 mcg. According to the Dietary References Intakes (RDA), the energy and nutrients intake were adequate whereas 59.0% of calcium was inadequate. The furniture workers were found physically at moderate level (93.52% PAL: 1.70 – 1.99), and their mean energy expenditure was 3146.2±268.9 kcal. It could be concluded that the nutritional knowledge and the nutritional status of the workers should be improved.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectWorkers nutritiontr_TR
dc.titleMobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/728tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, işçilerin beslenme durumu ve bazı antropometrik ölçümlerini saptanmak amacıyla Ankara’daki mobilya üretiminde çalışan 200 erkek işçi üzerinde yürütülmüştür. İşçilerin kişisel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, besin tüketim durumu, bazı antropometrik ölçümleri ve fiziksel aktivite düzeyi belirlenmiştir. İşçilerin yaş ortalaması (±S) 34.8±9.15 yıldır, %34.5’i ilkokul, %27.5’i ortaokul, %25.5’i lise, %12.5’i yüksekokul mezunudur. İşçilerin %92.5’inin 3 ana öğün tükettiği, %73.0’ ünün ara öğün tükettiği, %56.9’unun canı istemediği için öğün atladığı, %65.4’ünün sabah kahvaltısını, %25.4’ünün öğle, %9.2’sinin akşam öğünlerini atladıkları, %83.7’sinin kahvaltısını evde kahvaltılık besinlerle yaptığı saptanmıştır. İşçilerin öğün aralarında çoğunlukla tost-poğaça (%45.9), simit-bisküvi (%34.9), çay-kahve (%26.7) tükettikleri belirlenmiştir. İşçilerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerlerine göre %49.0’u normal (BKİ=18.5-24.9 kg/m2), %42.5’i hafif şişman (BKİ=25-29.9 kg/m2) ve %7.0’si şişman (BKI=≥30.0 kg/m2)’dır. İşçilerin yaşlarına göre şişmanlık görülme sıklığı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). İşçilerin (ortalama±S); enerji 2461.3±288.7 kkal, protein 76.1±12.4 g (E%12.7±1.6), karbonhidrat 327.3±42.1 g (E%54.3±2.8), yağ 91.6±13.1 g (E%33.1±2.5), posa 27.2±5.5 g, B1 vitamini 1.1±0.2 mg, B2 vitamini 1.4±0.3 mg, B6 vitamini 1.5±0.3 mg, folat 390.8±91.8 mcg, B12 vitamini 3.8±1.7 mcg, C vitamini 87.9±53.7 mg, A vitamini 1217.7±738.9 mcg, D vitamini 1.5±1.9 mcg, kalsiyum 657.9±253.7 mg, fosfor 1228.1±710.9 mg, demir 14.5± 2.7 mg, magnezyum 293.5±55.8 mg, çinko 11.1±1.2 mg, bakır 1.7±0.3 mcg günlük alımlarının olduğu saptanmıştır. Enerji ve besin ögeleri alımları Diyetle Günlük Referans Alım Düzeyleri (RDA) ile karşılaştırıldığında yeterli düzeyde bulunmuş, %59.0’unun kalsiyum alımlarının yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. Fiziksel aktivite düzeyleri (PAL) değerlendirildiğinde, %93.5’inin orta (PAL: 1.70-1.99) aktivitede olduğu, enerji harcamalarının 3146.2±268.9 kkal olduğu saptamıştır. Sonuç olarak; işçilerin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerekmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record