Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyit M. , Mercanlıgiltr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Beriltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1565
dc.description.abstractThis study was planned in Başkent Universitiy Department of Hematology to determine the dietary intake, antropometric measurements and some biochemicals parameters of 120 adult patients (19-65 ages) with hematologic malignancies who undergoing or recently undergone chemotherapy treatment. A survey applied to all participants in order to evaluate their nutritional status and some biochemical values have been investigated in pursuit of anthropometric measurements. According to the results of the subjective global assessment, patients were 60.8% in well nourished, 39.2% in moderate malnutriton and none of them had severe malnutrition. Body mass index, mid arm circumference and triceps skinfold thickness measurements in moderate malnutrition group were lower than well nourished group but there wasn’t any significant difference between these two groups. Serum prealbumin, albumin, transferrin, hemoglobin, hemotocrit, HDL-cholesterol, VLDL-cholestreol, trigliserid levels in well nourished patients were higher than moderate malnutrition patients and there was a significant difference between these two groups (p<0.05). Difference of dietary energy intake between well nourished patients and moderate malnutriton patients was not significiant statistically. Daily dietary tiamin, niasin, vitamin B6, folic acid, potasium, calcium and magnesium intakes of patients were inadequate. As a result, the majority of patients (60.8%) were well-nourished according to SGA however, they had insufficient energy and nutrient intakes. Inadequate energy and nutrient intakes of the patients should be prevented by nutritional educations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHematologic malignancytr_TR
dc.titleHematolojik Malignitesi Olan Hastaların Beslenme Durumlarının ve Bazı Biyokimyasal Bulgularının Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/196tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma hematolojik malignite tanısı almış hastaların bazı biyokimyasal bulgularını, antropometrik ölçümlerini ve besin tüketimlerini saptamak amacıyla Başkent Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümüne başvuran, kemoterapi tedavisi gören ya da görmüş olan 120 yetişkin (19-65 yaş) birey üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan tüm hastalara beslenme durumunu değerlendirmeye yönelik anket formu ile 3 günlük besin tüketim ve fiziksel aktivite kaydı uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmış ve bazı biyokimyasal bulgularına bakılmıştır. Subjektif global değerlendirme sonuçlarına göre toplam hastaların %60.8’inin yani çoğunluğunun iyi beslenmiş, %39.2’sinin orta derecede malnütrisyonlu olduğu ve hiçbirinde ağır malnütrisyon olmadığı belirlenmiştir. Beden kütle indeksi (BKİ), üst orta kol çevresi (ÜOKÇ) ve triceps deri kıvrım kalınlığı (TDKK) değerleri açısından iyi beslenmiş ve orta derecede malnütrisyonlu hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). İyi beslenmiş hasta grubunun serum prealbumin, albumin, transferrin, hemoglobin, hemotokrit, HDL-kolesterol, VLDL-kolestreol, trigliserit değerleri orta derecede malnütrisyonlu hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). İyi beslenmiş hasta grubu ile orta derecede malnütrisyonda olan hastaların enerji alımları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Günlük diyetle tiamin, niasin, vitamin B6 ve folik asit alımının sırasıyla tüm hastalar içinde %79.2, %62.5, %60.8 ve %71.7 oranında yetersiz olduğu belirlenmiştir. Hastaların diyetle mineral alımları incelendiğinde, %97.5’inin potasyumu, %80.8’inin kalsiyumu, %78.3’ünün de magnezyumu yetersiz tükettiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, hastaların büyük çoğunluğu (%60.8) SGD’ye göre iyi beslenmiş olmasına rağmen diyetle besin ögeleri ve enerjiyi yetersiz aldıkları görülmüştür. Hastaların yetersiz enerji ve besin ögesi alımları beslenme eğitimi ile düzeltilmelidir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record