Show simple item record

dc.contributor.advisorPekcan, Güldentr_TR
dc.contributor.authorVassigh, Golriztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:27Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1563
dc.description.abstractThis studywasconducted in fouruniversities in Ankara, withtheaim of evaluatingthephysicalactivitylevelsandnutritionalhabits of universitystudents. Thesamplecomprised of 1000 universitystudents, %52.6 (n: 526) weremalesand %47.4 (n: 475) werefemales. Data on general characteristics of thestudentswerecollected, self-reported body weightsandheightswererecordednutritionalhabitsweredeterminedbyfoodpropensityqu estionnaireand 2 daysphysicalactivityrecallsweredeterminedwith a questionnaire. Alsodataonthequality of thedietwascollectedwith a MediterraneanDietQuality Index(KIDMED)questionnaireand 7 daysphysicalactivityprofilesby an International PhysicalQuestionnaire ( IPAQ). Mean (±SD) ageand body massindex (BMI)of themaleswere22.5±3.4 yearsand 23.3±3.4 kg/m²andfemaleswere 21.6±2.7 yearsand 20.9±2.6 kg/m², respectively. Majority of thestudents (70.2% of malesand 74.9% of females)had normal BMIvalues (≥18.5-<24.9 kg/m). Of thesample, 4.6% and 63.3% of themales, 5.5% and 48.5% of thefemalesshowedhigh (>8) andverylow (<3)KIDMED indexresults.Out of total, 31.2% of malesand 30.6% of femaleswereliving in sedentarylifestyle. Total physicalactivitylevelswerecalculated as 1786.9METs-min/weekformalesand 1699.2 METs-Min/weekforfemales. As a conclusion, KIDMED scoresand IPAQ resultswere not satisfactory. Therefore, efficientpoliciesshould be developedandawareness of theuniversitystudentstoperformhealthynutritionalhabitsandtoincreasethephysicalactiv itylevelsshould be increased.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectUniversity studentstr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumları ile Sağlıklı Beslenme İndekslerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/11tr_TR
dc.contributor.departmentoldBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma,Ankara’da bulunan dört üniversitede öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini, beslenme alışkanlıklarını, beslenme durumundaki farklılıkları belirlemek ve sağlıklı beslenme indeksi ile beslenme durumlarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya %52.6’sı erkek (n: 526) ve %47.4’ü kız (n: 474) olmak üzere, gelişigüzel seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 1000 öğrenci alınmıştır. Sorukağıdı ile öğrencilere ilişkin genel bilgiler, beyana dayalı boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, besin tüketim sıklığı ve 2 günlük fiziksel aktivite düzeyi belirlenmiştir.Ayrıca Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED)ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Sorukağıdı (IPAQ) uygulanmıştır.Öğrencilerin yaş ortalaması (±S) erkeklerde 22.5±3.4, kızlarda 21.6±2.7 yıldır.Ortalama BKI değerleri erkeklerde 23.3±3.4 kg/m², kızlarda 20.9±2.6 kg/m² bulunmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu normal BKI’ne (≥18.5-<24.9 kg/m²) (erkek %70.2 ve kız %74.9). sahiptir.Erkeklerin %4.6’sının,kızların %5.5’inin KIDMED puanıiyi (>8 puan) düzeydedir. Toplam ≤3 puan (kötü) alanların oranı erkeklerde %63.3, kızlarda %48.5’dir. Erkeklerin %31.2’i, kızların ise %30.6’i sedanter yaşam sürmektedir. Erkeklerde toplam fiziksel aktivite 1786.9 MET-dk/hafta iken, kızlarda 1699.2 METdk/ hafta olarak gözlenmiştir.Araştırmada üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme indeksleri (KIDMED) ve fiziksel aktivite durumları genel olarak düşük düzeydedir. Üniversite öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenmelerini ve fiziksel aktivite düzeylerini arttırmayı sağlayacak politikalar geliştirilmeli, öğrencilerin bilinç düzeyleri arttırılmalıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record