Show simple item record

dc.contributor.advisorCoşar, H.Simtentr_TR
dc.contributor.authorSağır, Merve Goncatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:29:52Z
dc.date.available2015-10-14T13:29:52Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1531
dc.description.abstractIt has been provided that there is a comprehensive academic literature upon femaleand male representation in visual arts. It has been presented that the femalerepresentation is compatible with patriarchal ideology, provided that the females arecommonly as a sex object at the forefront in these movies and dependentlyrepresented to domestic area. Besides, by comparison with feminist researches,studies on masculinity are quite new and it’s main argument is that hegemonicmasculinity imposes a standard masculinity model.This work focuses on male-female positions and representations in Stanley Kubrick’smovies. According to feminist film theory that influenced with psychoanalysis, visualconsensus in main stream cinema annihilate women’s voice and psychoanalytic filmtheory by using this argument as base, concentrates on audience research. Theseresearhes influences feminist film studies and it hes been alleged that gaze belongs tomale audiences.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGazetr_TR
dc.titleKubrick Sinemasında Kadın-Erkek Temsillerine Psikanalitik Bir Bakıştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2205tr_TR
dc.contributor.departmentoldİletişim Bilimleritr_TR
dc.description.ozetGörsel sanatlardaki kadın ve erkek temsilleri üzerine geniş bir akademik literatürbulunmaktadır. Geleneksel filmlerde kadın temsillerinin ataerkil ideolojiyle uyumluolduğu ortaya konmuş, bu filmlerde kadınların genel olarak cinsel nesne olarak önplanda olduğu iddia edilmiş ve ev içi alana bağımlı olarak temsil edildiği söylenmiştir.Bunun yanında, feminist çalışmalara göre oldukça yeni bir alan olan erkeklikçalışmalarında hegemonik erkekliğin tek bir erkeklik biçimi dayattığı argümanının temelteşkil ettiği söylenebilir.Çalışma, Stanley Kubrick sinemasında kadın-erkek temsillerinin metin içerisindekikonumlarına ve temsil yollarına odaklanmaktadır.. Psikanalizden etkilenen feminist filmkuramına göre, klasik anlatı sinemasının görsel uylaşımları kadınların sesinin yokedilmesini içermektedir. Buna göre ‘Psikanalitik film kuramı, özellikle ilk evresinde,metin çalışmalarından önce seyirci çalışmalarına ağırlık vermiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record