Show simple item record

dc.contributor.advisorDepeli, Gülsümtr_TR
dc.contributor.authorUzunali, Görkemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:29:51Z
dc.date.available2015-10-14T13:29:51Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1526
dc.description.abstractAnalysing nine movies taking part in Zeki Demirkubuz filmography through focusing on the relationship between space and time, this study examines spaces the director constructs in relation to characters. The spaces, characters and the relation between the characters and spaces in Demirkubuz filmography present good samples in order to see the manifestation of social spaces upon individuals. The society, where the individuals getting stuck in modernism and rationality lead motiveless and reckless lives, has its reflections not only on Demirkubuz’s lonely, rootless and placeless characters, but also upon his cinematic spaces. Lefebvre’s concept of “abstract space” has opened a guiding path and the regulations of space in Demirkubuz’s film filmic narratives have evolved into exemplifying the spaces of modernity. Accordingly, spaces of modernity are analysed in relation to characters in the films within the framework of the notions of homogeneity, partiteness and hierarchicalness.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectZeki demirkubuztr_TR
dc.titleZeki Demirkubuz Sinemasında Mekan Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2083tr_TR
dc.contributor.departmentoldİletişim Bilimleritr_TR
dc.description.ozetZeki Demirkubuz filmografisinde yer alan dokuz filmi, sinema ve mekân ilişkisini temel alarak çözümleyen bu çalışmada, karakterler bağlamında yönetmenin kurduğu mekânlara bakılmıştır. Toplumsal mekânların bireyler üzerindeki tezahürünü görmek bakımından, Demirkubuz filmografisindeki mekânlar, karakterler ve karakterlerin mekânlar ile olan ilişkisi iyi bir örneklem sunmaktadır. Modernizm ve rasyonalite kıskacında sıkışmış bireylerin nedensizlik ve kayıtsızlık temelinde yaşadıkları toplum, Demirkubuz’un yalnız, köksüz, mekânsız karakterleri yanında sinemasal mekânlarına da yansımıştır. Mekânlar incelenirken Lefebvre’in “soyut mekân” kavramı yol gösterici olmuş, Demirkubuz’un filmsel anlatısı içindeki mekânsal düzenlemeler, modernite mekânlarını örnekler bir niteliğe doğru evrilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada modernite mekânları filmlerdeki karakterler bağlamında, homojenlik, parçalılıktr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record