• Rehabilitasyonda Aile İşlevselliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi 

      Abaoğlu, Hatice (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015-10-12)
      ABSTRACT Abaoğlu, H. Developing of The Family Functioning Scale in Rehabilitation. Hacettepe University Institute of Health Sciences Physical Therapy and Rehabilitation Programs Doctorate Thesis, Ankara, 2015. The aim ...