Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE THIRD SPACE: IN-BETWEENNESS AND HYBRIDITY IN MIGRANT WOMEN WRITERS’ TRANSNATIONAL FICTIONS 

  Atar, Ozlem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-06-22)
  This study underscores the transformative impact of migration and considers transnational fiction by im/migrant women writers as a source for Intercultural Communication research. Chapter 1 opens with the notion of ...
 • Çağdaş Kapitalizmde Eğlencenin Profesyonelleşmesi: Türkiye'de Elektronik Spor Oyunculuğu 

  Yıldırım, Bahaeddin Umur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  This study is based on observing being a professional e-sports player, considered as a special form of a gaming which is a new field that have been widely affected by the commodification mentality, over the contemporary ...
 • 68 Hareketi ve Türkiye'de Müzikal Değişim: 1961-1980 Yılları Arasında Popüler Müzik 

  IŞIK DURSUN, Zeynep Işıl (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-06)
  This thesis deals with the reflections of the 68 Movement on the popular music of Turkey between the years 1961 and 1980, the period in which political discourse in popular music was most visible. The first part of the ...
 • Konu Modellemeye Dayalı Bir İzleyici Araştırması: Survivor Türkiye Yunanistan 2019 

  Erman, Rabia Aybike (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  In this study, it is examined how the narratives of gender, hegemonic masculinity and nationalism are competed in a reality show in the context of the audience’s interpretations. The aim of this research, which is based ...
 • Mesleğe Yeni Başlamış Avukatların Gündelik Hayat Pratikleri 

  Eker, Mert Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  This master thesis is an everyday life study. In this thesis, the everyday life practices of newly started lawyers were examined. The everyday life of lawyers with less than ten years of experience were analyzed in terms ...
 • Neomuhafazakar Sosyalleşme Mekanları: Yeni Nesil Nargile Kafelerde Erkeklikler 

  Uğurlu, Duru Başak (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-05-28)
  The concept of hegemonic masculinity introduced by Raewyn Connell and her colleagues, in its first formulation, tries to understand how men monopolize their positions of power and how they maintain male-dominated ...
 • BİZ OLAMAYAN BEN(LİK): TÜRKİYEDEKİ KÜRT GÖÇMENLERİN AİDİYET DENEYİMLERİ 

  IŞIK, NERMİN KENUŞA (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  owadays, identity is a concept that contains many facts such as ethnicity, language, similarity-diversity, religion, otherness and belonging. When it comes to migration, the meanings of these concepts vary in the process ...
 • Yazılı Basında Linç Saldırılarının Temsili (2009-2019) 

  Deniz, Berfu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Lynch is a form of violence in which a group of people punishes the person or group they find guilty in cases where the national, religious and moral values in the society are violated or believed to be violated. The fact ...
 • GEÇMİŞLE GELECEĞİ KARIŞTIRMAK: ELEKTRONİK MÜZİK BAĞLAMINDA POST-MODERN ÇAĞIN KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAK 

  Ağtepe, Hazal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-02-07)
  This study aims to understand the relationship of electronic music, in which samples from local and nostalgic songs are used, with the postmodern period we live in. In this context, electronic music, a global music genre ...
 • Göç Alanında Sivil Toplum Profesyonelleri 

  Öz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  The main subject of this thesis is non-governmental organizations that focus on migration and the culture of professionalism that develops within these institutions. The study begins with the historical background and ...
 • Lezbiyen ve Biseksüel Kadınların Açılma Hikayeleri Üzerine Bir Anlatı Çalışması 

  Şimşek, Ilgım Çığıl (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  With the narrative turn, it has gained great importance in social sciences to look at what is micro, what is ignored, what is pushed behind official history in order to understand the social life. Despite the declaration ...
 • Gelenekten Popülere: Bir Harem Fantazyası Olarak Kına Geceleri 

  Tokatlı, Pelin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Within the scope of this thesis, the relationship between the theme of harem, which is preferred in henna nights as a cultural practice, with the concepts of neo-Ottomanism and cultural hegemony, and how Hamamönü became ...
 • 1960'lı ve 1970'li Yıllar Türkiyesindeki Sinema Deneyimlerini Hatırlamak 

  Uybadın, Aynülhayat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  In this study which focuses on the cinema-going experiences in 1960s and 1970s of Turkey and the way how these experiences are remembered today, it is emphasized that cinema-going is a social and cultural practice. New ...
 • 1960-1980 Döneminin İzleri: Zamansallık, Kuşak ve Bellek 

  Özdemir, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  In this thesis, focusing on the collective memory of the sixties and seventies, the principle theme is how the social experience of the period is remembered and interpreted today. This period represents a distinctive moment ...
 • Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Gezi Parkı Olayları’nın Alternatif Medya ve Ana Akım Medyada Sunulma Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi 

  Adıyaman, Şeyma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  New social movements have an interdependent relationship with the media. In this study, the position of mainstream and alternative media as a means of reflecting social movements and news tools are analyzed at the level ...
 • İmajın Hissi: Yeni Türkiye Sineması ve Fenomenoloji 

  Bülbül, Ahmet Emin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Drawing on film-phenomenology which underscores the importance of bodily experience in cinema, this thesis departs from the question whether the New Cinema of Turkey offers a multisensory and materialist experience. It ...
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

  Cankurtaran, Özlem; Kelebek Küçükarslan, Görkem; Şimşek, Burcu; Depeli, Gülsüm; Öztürk, Selcen; Başar Dikmen, Dilek; Esgün, Toros Güneş; Yüksel Kaptanoğlu, İlknur; Adalı, Tuğba; Hatiboğlu Kısat, Burcu; Öngen Köse, Çağıl; Sumbas, Ahu; Yıldız, A. Nevin; Karabağ, Çağla; Öztürk, Pınar; Koca, Canan; Çelik, Ezgi Ece; Kalaycı, Nazile; Balseven Odabaşı,Aysun; Örnek Büken,Nüket; Bahar Özvarış,Şevkat (Hacettepe Üniversitesi, 2021)
  Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, sağlık, eğitim, çalışma yaşamı, karar verme mekanizmalarına katılım, ev içi yaşantı gibi her alanda bizleri çepeçevre sarmalamış durumda. Bizler, Hacettepe Üniversitesi Kadın ...
 • Reflections on Inclusion and ICT in the context of Smart Ecosystem for Learning and Inclusion Project 

  Jáuregui, Vladimir Abel Costas; Marino, Mariana Cardozo Herscovic; Amato, Cibelle Albuquerque de la Higuera; Silveira, Ismar Frango; Eliseo, Maria Amelia; Martins, Valéria Farinazzo; Munoz, Darwin; Parada, Hugo; Puentes, Ángel; De la Rosa-Feliz, Cinthia; Zambrano, Margarita; Villacís, César; Carvajal, Verónica; Guijarro, Johana; Oyelere, Solomon Sunday; Agbo, Friday Joseph; Sanusi, Ismaila; Akyar, Özgür Yaşar; Tomczyk, Łukasz; Potyrała, Katarzyna; Wnęk-Gozdek, Joanna; Włoch, Anna; Demeshkant, Nataliia; Şimşek, Burcu; Akyar, Özgür Yaşar; Demirhan, Gıyasettin; Porta, Mariana; Motz, Regina (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Smart Ecosystem for Learning and Inclusion (SELI) Project is a consortium project, funded as part of ERANet JOINT CALL 2016/2017 with the number of ERANet17/ICT0076. In a two-year collaboration, higher educations ...
 • Anadolu Pop/Rock’ta Toplumsal Belleğin İzini Sürmek: 1960’li ve 1970’li Yıllar 

  Duman, Gökçen Sena (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  This study focuses on the question of how Anatolian pop/rock music was situated in social memory in 1960’s and 1970’s. By placing social memory, popular memory, and cultural/communicative memory at the core of the theoretical ...
 • 2010 Sonrası Türkiye Sinemasında Kadın Yönetmenler 

  Gür, Gizem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03)
  In this study, it is dealt with Cinema of Turkey films directed by women after 2010. The films of female directors selected as samples were analyzed with the perspective of women’s cinema. By examining the factors that ...

View more