Recent Submissions

 • New Approach To Poverty Studıes: Art Deprıvatıon And Art Poverty As Mıssıng Dımensıons 

  Dayan, Cansu (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2022-01)
  In this dissertation, my purpose is to probe the relationship between art and poverty measurements with a methodological approach. In accordance with this, I aim at, first, discussing the place of art deprivation and art ...
 • Surveys in Covid-19 and Post Covid-19 Days 

  Adalı, Tuğba; Koyuncu, Yaser; A. Sinan, Türkyılmaz; Hancıoğlu, Attila; Taştı, Enver; Kreuter, Frauke; Lepkowski, James M.; Akyıldırım, Oğuzhan; Nishimura, Raphael; Akarsu, Akya; Yıldırımkaya, Gökhan; Ergöçmen, A. Banu (Hacettepe University Institute of Population Studies, 2021)
  The year 2020 has been an extraordinary year, with the emergence of a global pandemic caused by the highly infectious SARS-CoV-2 virus. The World Health Organization declared the pandemic on March 11, 2020, and since ...
 • 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması 

  Eryurt, Mehmet Ali; Arslan, Hilal; Güneş, Kardelen; Bani, Beyza (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2021-01)
  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün demografik araştırmalarının 50. yılında gerçekleştirdiği 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018 TNSA) ana raporları dünya standardında hazırlanmış ve 2019 yılı ...
 • Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler 

  Ergöçmen, A. Banu; Keskin, Faruk; Yüksel-Kaptanoğlu, İlknur; Oba Erdoğan, Cansu; Kuzutürk Savaş, Emine; Yıldırımkaya, Gökhan; Ağduk, Meltem; Çakmur, Tuna; Başarankut Kan, Zeynep; Türkyılmaz, Ahmet Sinan; Akarsu, Akya; Çavlin, Alanur (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2020-12)
  Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler (ÇEZE) küresel ölçekte önemli toplumsal sorunlardan biridir. Çocuk haklarının açık bir şekilde ihlali olan bu sorun, özellikle insan haklarına yönelik ihlaller arasında da yer ...
 • The Contrıbutıon Of Rapport Between Intervıewer And Respondent On Intervıew Qualıty From Non-Samplıng Error Perspectıve: Evidence from 2014 Research on Domestic Violence against Women in Turkey 

  Saraç, Melike (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2021-10)
  The dissertation aims to introduce two latent constructs in surveys which are rapport between interviewer and respondent, and interview quality. The third main objective is to investigate rapport impact on interview quality. ...
 • Essays On Educatıonal Inequalıty Of Women In Turkey 

  Polat, Serdar (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2021)
  Despite advances in women's educational attainment in Turkey over the past 50 years, improvements in persistent inequality cohorts, lower intergenerational mobility and unequal opportunities in transition have remained ...
 • The Increase In The Prevalence Of One-Person Households In Turkey: By Cırcumstances Or By Choıces? 

  Erensayın, Uğur (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2021-07)
  The world has witnessed various social, economic, and cultural changes until today. New norms and lifestyles have been replaced with traditional ones over time. The transition from the periods when the family institution ...
 • The Prevalence Of Obesıty And Its Determınants Among 7 Years Old Chıldren In Turkey 

  Yardım, Nazan (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2021-03-17)
  Childhood obesity is one of the most serious public health challenges of the 21st century. In Turkey, obesity is one of the adulthood and childhood public health concerns just like in the world. Obesity is one of the ...
 • Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması 

  Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006-06)
  Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren sürekli, bazı dönemlerde artış gösteren, iç göç olgusu yaşanmaktadır. Nüfusbilimin ana konularından olan göç olayının yönü ve nedenleri hakkındaki mevcut bilgilere göre, genellikle ...
 • A Further Analysis of 1998 Turkish Demographic and Health Survey 

  Ergöçmen, Banu Akadlı; Koç, İsmet; Yiğit Kurtuluş, Elif; Senlet, Pınar; Roman, Elaine (Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001)
  One of the oldest contraceptive methods used to conrol fertility is coitus interruptus, as it is reffered to by to medical profession, of withdrawal, as it is more commonly known.The method's history probably goes back to ...
 • Türkiye’de Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvurusu ve Statüsü Sahipleri Üzerine Analiz: Türkiye’ye Geliş Sebepleri, Türkiye’de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları 

  Eryurt, Mehmet Ali; Koç, İsmet (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2017)
  Uzun bir süre boyunca Dünya’da en çok mülteciye kaynaklık eden ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Afganistan, her ne kadar şu anda Suriye’nin ardından ikinci sırada yer alsa da halen dünyadaki 2.7 milyon mülteci ...
 • Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları 

  Türkyılmaz, Ahmet Sinan; Koç, İsmet; Eryurt, Mehmet Ali (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2017)
  Göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı ve milyonlarca yabancıya ev sahipliği yapan Türkiye, son dönemde oluşan ekonomik ve siyasi gücü, istikrarlı yapısı nedeniyle düzenli göçmenler için çekim merkezi haline gelmiştir. Bu ...
 • Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili 

  Eryurt, Mehmet Ali; Koç, İsmet; Adalı, Tuğba; Çavlin, Alanur (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2017)
  Dünya genelinde ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkelerini terk ederek başka ülkelerde uluslararası ...
 • Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 

  Koç, İsmet; Türkyılmaz, Sinan; Ergöçmen, Banu (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2005)
  Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması (UAÖÇ), Ekim 2004-Aralık 2006 dönemi içerisinde uygulanan T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bir projesidir. UAÖÇ, ICON-INSTITUT Public Sector GmbH (Almanya), Hacettepe Üniversitesi Nüfus ...
 • 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması Sorukağıdı Hazırlık Çalışması 

  Akadlı Ergöçmen, Banu; Türkyılmaz, Sinan; Ünalan, Turgay; Civelek, Yaprak (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2003)
  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 1967 yılında kuruluşundan günümüze dek bir çok sahada önemli hizmetlerde bulunmuş bir kurumdur. Enstitü, 1968 ve 1998 arasında her beş yılda bir olmak üzere yedi ulusal ...
 • 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Temel Bulgular 

  Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019-11)
  2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018 TNSA), Türkiye’de nüfusun ve sağlık durumunun izlenmesi için veri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 2018 TNSA, 1993 yılından beri Türkiye’de yürütülen altıncı Nüfus ve Sağlık ...
 • 2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi Temel Bulgular 

  Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019-11)
  2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018 TNSA), Türkiye’de nüfusun ve sağlık durumunun izlenmesi için veri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 2018 TNSA, 1993 yılından beri Türkiye’de yürütülen altıncı Nüfus ve Sağlık ...
 • 2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi 

  Çavlin, Alanur (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019-11)
  Technological developments and migration waves taking place in much of the world constitute the principal foci of the era we live in. These dynamism, mobility and innovation bring along not only paradigmatic transformations ...
 • National Research on Domestic Violence Against Women in Turkey Summary Report 

  Jansen, Henrica A.F.M; Üner, Sunday; Kardam, Filiz (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009)
  Violence against women is a common worldwide problem faced by all women vithout distinction of race ,language , religion and ethnic group.Violence against women , in the last 30 years , is being considered a violation of ...
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Özet Rapor 2008 

  Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2008)
  Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) görüşünü yansıtmamaktadır. 2008 Türkiye Nüfus ve ...

View more