Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Çetintr_TR
dc.contributor.authorMirza, Gözde Aynurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.available2015-10-14T12:52:36Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1202
dc.description.abstractThe pursuit of spirituality and religionization as a result of such pursuit increasingly stands out as a prominent tendency. However, such tendency towards religionization, which can be recognized as an offspring of modernity, has no apparent relationship to turning towards any institutionalized religion or Islam. It is a process through which religious elements are incorporated into daily life and establish a notable presence in the worldview of individuals. The individual no more forms his her views regarding the world and existence based on the representation of a single ideology or religious view and is easily able to integrate rather religious elements into a secular life style. The argument involves experiencing such transformation in a way that is independent of the religious framework and the gradual secularization of the sacred on the one hand, while prioritizing the individualization-individualism process against collectivism on the other. In other words, besides the tendencytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBeliefus_US
dc.subjectİnançtr_TR
dc.subjectreligionus_US
dc.subjectdintr_TR
dc.subjectsacrednessus_US
dc.subjectkutsallıktr_TR
dc.subjectgerçeklik algısıtr_TR
dc.subjectperception of realityus_US
dc.subjectperception of realityus_US
dc.titleYeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1283tr_TR
dc.contributor.departmentoldAntropolojitr_TR
dc.contributor.departmentold
dc.description.ozetManeviyat arayışı ve bunun üzerinden dinselleşme, giderek dikkati çeken bir yönelim olarak öne çıkmaktadır. Ancak modernitenin ürünlerinden biri olarak kabul edebileceğimiz bu dinselleşme eğiliminin dolaysız bir biçimde kurumsallaşmış bir dine ya da İslamiyet e dönüşle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Süreç, daha çok dinsel kategoriden kaynaklanan unsurların gündelik hayatta dolaşıma sokulması ve bireylerin dünya görüşlerinde belirgin bir yer edinmesi ile bağlantılıdır. Birey, artık dünya ve varoluş ile ilgili tasavvurunu tek bir ideolojinin ya da dinsel görüşün temsili üzerinden oluşturmadığı gibi, dinsellikle ilgisi olan unsurları seküler bir hayat düzenine rahatlıkla konumlandırabilmektedir. Sorunsal, bir yandan bu dönüşümün dinsel çerçeveden bağımsız bir biçimde yaşanmasını ve kutsallık kategorisinin giderek dünyevileşmesini içermekteyken, bir yandan da toplumsallık fikrinden uzaklaşmış bir bireyselleşme-bireycilik sürecini de öncelemektedir. Bir diğer ifadeyle, denklem, dinselleşmeyetr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record