Show simple item record

dc.contributor.advisorİkizler Cinbiş , Nazlı
dc.contributor.authorYalınız , Gökhan
dc.date.accessioned2019-11-26T13:55:37Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-09
dc.identifier.citationYaliniz, G. (2019). Unsupervised Video Summarization with Independently Recurrent Neural Networks and Multiple Rewards (Master's thesis), Hacettepe University, Ankara, TURKEY.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11953
dc.description.abstractVideo summarization, one of the interesting research areas that has significant acceleration in recent years, is producing shorter and concise videos that represent the content of long videos as diversely as possible. It is observed that sigmoid and hyperbolic activation functions used in long short-term memory (LSTM) and gated recurrent unit (GRU) models used in recent studies on video summarization task, may cause gradient decay over layers. Moreover, interpreting and developing network models are hard because of entanglement of neurons on recurrent neural network (RNN). Besides that, to create good video summary from long videos, a model needs to retain temporal coherence. Irrelevant jumps within key segments can confuse a viewer. Therefore, a model should compose video summary uniformly. To solve these issues, in this study, a method that uses deep reinforcement learning together with independently recurrent neural networks (IndRNN) is proposed for unsupervised video summarization. In this method, Leaky Rectified Linear Unit (Leaky ReLU) is used as an activation function to deal with decaying gradient and dying neuron problems. The model, which does not rely on any labels or user interaction, is designed with a reward function that jointly accounts for uniformity, diversity and representativeness of generated summaries. In this way, the model can create summaries as uniform as possible, has more layers and can be trained with more steps without having any problem related to gradients. Based on the experiments conducted on two benchmark datasets, it is observed that, compared to the state-of-the-art methods on video summarization task, better results are obtained.tr_TR
dc.description.sponsorshipTUBİTAK 116E685tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVideo summarizationtr_eng
dc.subjectİndependently recurrent neural networktr_TR
dc.subjectRecurrent neural networktr_TR
dc.subjectLong short term memorytr_TR
dc.subjectUniformitytr_TR
dc.subjectUnsupervisedtr_TR
dc.subjectVideo özetlemetr_TR
dc.subjectBağımsız özyineli sinir ağıtr_TR
dc.subjectÖzyineli sinir ağıtr_TR
dc.subjectUzun kısa vadeli bellektr_TR
dc.subjectTekdüzeliktr_TR
dc.subjectGözetimsiztr_TR
dc.titleUnsupervised Video Summarization With Independently Recurrent Neural Networks And Multiple Rewardstr_eng
dc.title.alternativeBağımsız Özyineli Sinir Ağları ve Çoklu Ödüller ile Gözetimsiz Video Özetlemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda dikkat çeken bir ivmeye sahip, ilgi çekici araştırma konularından biri olan video özetleme, uzun videoların, içeriğini olabildiğince geniş çaplı ifade edebilecek daha kısa ve özlü videolar haline getirilmesidir. Video özetleme görevi üzerinde yapılan son çalışmalarda uzun kısa vadeli belleklerde ve geçitli tekrarlayan ünitelerde kullanılan sigmoid ve hiperbolik tanjant etkilenim fonksiyonlarının katmanlar boyunca eğimin bozulmasına sebep olabileceği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte özyineli sinir ağlarında bulunan nöronların birbirine dolanması nedeni ile ağ modellerinin yorumlanması ve geliştirilebilmesi zordur. Ayrıca uzun videolardan iyi bir özet çıkarabilmek için modelin zamansal tutarlılığı sürdürebilmesi gerekmektedir. Anahtar bölütlerdeki alakasız sıçramalar izleyicinin kafasını karıştırabilir. Bu sebeple modelin video özetini tekdüze olarak oluşturması gerekmektedir. Bu problemlerin giderilebilmesine yönelik olarak, bu çalışmamızda, gözetimsiz olarak video özetleme problemi için, bağımsız özyineli sinir ağları (Independently Recurrent Neural Network - BÖSA) ile derin pekiştirmeli öğrenmeyi bir arada kullanan bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntemde eğimin bozulması ve ölü nöron problemleriyle başa çıkmak için etkilenim fonksiyonu olarak sızan doğrultulmuş doğrusal ünite kullanılmıştır. Bu model herhangi bir etikete veya kullanıcı etkileşimine ihtiyaç duymayan, birlikte hesaplanan, oluşturulan videonun tekdüzeliğinden, çeşitliliğinden ve ifade edilebilirliğinden oluşan bir ödül fonksiyonu ile tasarlanmıştır. Bu sayede model video özetini olabildiğince tekdüze oluşturabilir, eğim ile ilgili herhangi bir problem ile karşılaşmadan daha fazla katmana sahip olabilir ve daha fazla adım ile eğitilebilir. Video özetleme ile ilgili iki önemli denektaşı veri kümesinde yapılan deneylerde alınan sonuçlar, önerilen BÖSA tabanlı derin pekişkirmeli öğrenme yaklaşımının literatürde önerilen diğer yaklaşımlara oranla daha yüksek başarımlı sonuçlar ürettiğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-11-26T13:55:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record