Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, İsmail
dc.contributor.authorManyas, Nazlı
dc.date.accessioned2019-10-25T13:14:07Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11904
dc.description.abstractThis work is the expression of my reality that changed with an instant of meeting death, through art. In my new journey of life that began with me perceiving all that around me in a different way, I was able to see a side of living beings, material world and the power of thought that I did not previously know. Apart from what is known through the mind, above senses, I saw there were dimensions and knowledge yet they could only be discovered on the path that opened up to the human heart. In my journey of self-discovery, a curiosity towards the miracles I have encountered arose in me. This became influential in the choice of artistic material and in the creation methods, where the cycle of time was observed. The tests I passed over time made me want to learn about the experiences of people, especially artists, going through a similar adventure. The process enabled me to deeply feel the elements of natural life and be even more mesmerized with the cycle of existence. In this way, the creative phase of the works turned into spiritual rituals, feeding my journey with spiritual awareness and my art with physical reflections. Works of different dimensions came to be where abstract and organic forms are intensely present. Regarding these, comparison and basing within the frame of today’s art were carried out theoretically. This thesis talks about the super-sensuous dimensions discovered between death and life, transferred to art wrapping itself in spiritual abstract forms, with an attitude allowing the viewer to explore his/her own degree of perception. Keywords: Perception, dimention, spiritual, super-sensuous, mysticizmtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectBoyuttr_TR
dc.subjectRuhsaltr_TR
dc.subjectDuyuüstütr_TR
dc.subjectMistisizmtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleTinsel Formlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, ölümle anlık bir tanışma sonucunda değişen gerçekliğimin, sanatla dışavurumudur. Çevremdeki herşeyi farklı şekilde algılamamla başlayan yeni hayat yolculuğumda, canlıların, maddesel dünyanın ve düşüncenin gücünün bilmediğim taraflarını görme imkanı buldum. Zihinle bilinenin dışında, duyuların üstünde, boyutların ve bilgilerin var olduğunu, ancak bunların insanın kalbine doğru açılan yolda keşfedilebileceğini gördüm. Kendimi keşif yolunda, karşılaştığım mucizelerin bende yarattığı merak, sanatsal malzeme seçimlerinde ve zaman döngüsü gözetilen yaratım yöntemlerinde etkili oldu. Zaman içinde verdiğim sınavlar, benzer serüvenler yaşayan insanların bilhassa da sanatçıların tecrübelerini öğrenme isteği uyandırdı. Süreç, doğal hayatın elementlerini derinden hissetmemi ve varoluş döngüsüne daha da hayran olmamı sağladı. Bu sayede, çalışmaların yaratıcı aşaması, ruhsal birer ritüele dönüşerek, yolculuğumu manevi farkındalıklarla, sanatımı da fiziksel yansımalarla besledi. Soyut ve organik formların yoğunlukta olduğu farklı boyutlarda yapıtlar gerçekleşti. Bunlara ilişkin teorik anlamda, özellikle günümüz sanatı çerçevesinde karşılaştırma ve temellendirme çalışmaları yapıldı. Bu tez, ölüm ve yaşam arasındaki duyuüstü boyutların, etkilerine uygun plastik öğeler kullanılarak, izleyicinin kendindeki algı mertebesinin keşfine fırsat veren bir tavırla, tinsel soyut formlara bürünerek sanata aktarımını anlatmaktadır. Anahtar sözcükler: Algı, boyut, ruhsal, duyuüstü, mistisizmtr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-25T13:14:07Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess