Show simple item record

dc.contributor.authorÖzenç Uçak, Nazan
dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.date.accessioned2019-10-24T08:26:00Z
dc.date.available2019-10-24T08:26:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11765
dc.language.isotur
dc.publisherHacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAkademik sahtekarlık
dc.subjectIntihal
dc.subjectKopya
dc.titleHacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık ve İntihal Konusundaki Görüşleri
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.description.ozetBu makalede akademik sahtekârlık ve intihal konuları ele alınmış, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinin konuyla ilgili görüş ve davranış özellikleri incelenmiştir. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Bölüme kayıtlı toplam 285 lisans öğrencisine gönderilen anket soruları 193 (%68) öğrenci tarafından yanıtlanmıştır. Araştırmada sorulan sorularla öğrencilerin intihal konusundaki farkındalıkları, kopya çekme ve etik dışı davranış alışkanlıkları, intihale neden olan unsurlar ve bunların önlenmesine ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük bir kısmının (%95) intihalin ne olduğunu bildiği ve yine çoğunluğun (%76) bu kavramı ilk kez üniversite eğitimleri sırasında duyduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler arasında sınavlarda yardımlaşma, birbirlerinin ödevlerinden ve başkalarının görüşlerinden yararlanma davranışının yaygın olduğu; intihale neden olan unsurların başında intihalin ne olduğu ve neleri kapsadığının, atıf verme ve kaynakça düzenleme konusunda bilgi sahibi olmamanın geldiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin intihal durumunda uygulanacak yaptırım ve cezaları bilmemenin, üniversitenin bu konuda yeterince eğitim ve uyarıda bulunmamasının intihale neden olan unsurlar arasında önemli bir role sahip olduğuna ve intihal yapan öğrenciye gereken cezaların uygulanmamasının intihali artırdığına inandıkları görülmektedir.
dc.description.ozet
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record