Show simple item record

dc.contributor.authorÖzenç Uçak, Nazan
dc.date.accessioned2019-10-24T08:21:03Z
dc.date.available2019-10-24T08:21:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11657
dc.description.abstractIn this paper, theses and articles on librarianship and information management focusing on users are studied. Masters and PhD theses along with articles published in the most important periodicals of the field, Türk Kütüphaneciler Derne÷i Bülteni (1952-1986), Türk Kütüphanecili÷i (1987-2006) and Bilgi Dünyası (2000-2006), are examined. Some 42 out of 239 theses (17.57%) and 44 out of 1788 articles (2.4%) focused on users either directly or indirectly. The majority of such theses (88%) were written after 1990. Content analysis of theses indicates that users have been studied primarily in relation with an information center or system (69%); academicians as a user group was studied most often; survey as a research method was used in 83% of the theses; and, the questionnaire was the most popular data gathering technique. Although no articles emphasizing the users were published before 1971, a growing interest towards the users was detected in 1980s. The number of articles published on the subject significantly increased after 1990. Also, findings on articles indicate that students were the most frequently surveyed user group (40%); subjects such as information literacy and reading habits were studied the most while surveys, questionnaires and interviews were the most popular research methods and data collection techniques.
dc.language.isotur
dc.publisherH.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKullanıcılar
dc.subjectKullanıcı Araştırmaları
dc.subjectKullanıcı Araştırmaları Literatürü
dc.subjectKullanıcılar
dc.subjectKullanıcı araştırmaları
dc.subjectKullanıcı araştırmaları literatürü
dc.subjectTürkiye’de kullanıcı araştırmaları
dc.subjectBilgi Dünyası
dc.subjectTürk Kütüphaneciliği
dc.subjectTürk Kütüphaneciler Derneği Bülteni
dc.titleKütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı
dc.title.alternativeUsers in Literature Of Librarianship and Information Management
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.description.ozetBu çalışmada Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgi yönetimi alanlarında kullanıcılar konusunda yapılan tez ve makaleler incelenmiştir. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora tezleri ile alanın önemli süreli yayınları olan Türk Kütüphaneciler Derne÷i Bülteni (1952-1986), Türk Kütüphaneciliği (1987- 2006) ve Bilgi Dünyası (2000-2006) dergilerinde yayımlanan makaleler araştırılmıştır. İncelenen 239 tezin 42’sinde (%17,57) ve 1788 makalenin 44’ünde (%2,4) kullanıcılara do÷rudan veya dolaylı olarak yer verildi÷i saptanmıştır. Tezlerin %88’i (42 tez) 1990 sonrasında yapılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre tezlerin %69’unda kullanıcıların bir bilgi merkezi veya sistemiyle ilişkilendirildiği %83’ünde betimleme yönteminin kullanıldığı; anketin en sık kullanılan veri toplama tekniği olduğu ve araştırmaların akademisyenler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Makalelerde ise 1971 yılına kadar kullanıcı faktörünün incelenmediği, 1980’li yıllarda bu konuya gösterilen ilginin nispeten arttığı, 1990 sonrasında ise ilgili makale sayısında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Makalelerde en sık (%40) araştırılan kullanıcı grubunun öğrenciler olduğu; ağırlıkla bilgi okuryazarlığı ve okuma alışkanlığı konularına değinildiği; betimleme yöntemi ile anket ve görüşme tekniklerinin en sık tercih edilen yöntem ve veri toplama teknikleri olduğu anlaşılmaktadır.
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.relation.bookDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record