Show simple item record

dc.contributor.authorDobreva, Milena
dc.contributor.authorMcculloch, Emma
dc.contributor.authorBirrell, Duncan
dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.contributor.authorFeliciati, Pierluigi
dc.date.accessioned2019-10-24T07:56:22Z
dc.date.available2019-10-24T07:56:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11599
dc.description.abstractThe alignment of user needs with the technical capabilities of modern digital libraries is an area attracting the interest of researchers and practitioners. Europeana, conceived with the intention of offering a single access point to European cultural heritage, has been developed in recent years with a continuous effort to identify and respond to the needs of a range of users. This paper presents a study of two user communities – young people and the general public. The study, conducted between October 2009 and January 2010, comprised a series of focus groups and media labs in Bulgaria, Italy, the Netherlands and the UK. A distinctive aspect of this study is that it combines questionnaire-based and verbal feedback gathered from users with evidence of user actions whilst undertaking a well-defined task. The paper presents the context and the methodology of the study, and some of the data gathered within the study which helps to understand better the attitude of digital natives towards specialised digital libraries. The data analysis supports several conclusions: specialised digital libraries require strong advocacy to target the “digital natives”1 generation which tends to prefer general purpose search engines to specialised resources; young users are confident that they know how to use advanced search yet there is little evidence of their applying these skills in contrast to general public users; the perception of digital libraries differs in groups from different countries. The study contributes to the better understanding of some behavioural characteristics of users of digital libraries.
dc.language.isoen
dc.publisherSpringer
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDigital Libraries
dc.subjectEuropeana
dc.subjectUser Groups
dc.subjectUser characteristics
dc.subjectUser study methodology
dc.subjectDijital kütüphaneler
dc.subjectKullanıcı grupları
dc.subjectKullanıcı özellikleri
dc.subjectKullanıcı araştırmaları yöntemi
dc.titleDigital Natives and Specialised Digital Libraries: A Study of Europeana Userstr_eng
dc.title.alternativeDijital Yerliler ve Özelleşmiş Dijital Kütüphaneler: Europeana Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.description.ozetModern dijital kütüphanelerin teknik kapasiteleri ile kullanıcı ihtiyaçlarının uyumu, araştırmacıların ve uygulamacıların ilgisini çeken bir alandır. Avrupa kültürel mirasına tek bir noktadan erişim sağlamak amacı ile tasarlanan Europeana, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını tanımlamak ve bu ihtiyaçlara cevap vermek için sürekli bir çaba ile geliştirilmiştir. Bu bildiride iki kullanıcı topluluğu (gençler ve genel) ile ilgili çalışma sunulmaktadır. Ekim 2009 ve Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Bulgaristan, İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık’tan seçilen odak gruplarına ve medya laboratuvar çalışmalarına yer verilmektedir. Çalışmanın ayırt edici özelliği, önceden tanımlanmış görevlerin yerine getirilmesi sırasında sergilenen kullanıcı davranışlarının kullanıcılardan anket yoluyla ve sözlü olarak alınan geri bildirimlerin birleştirilmesidir. Bildiri çalışmanın içeriğini, yöntemini ve çalışma sırasında toplanan ve özelleştirilmiş dijital kütüphanelere karşı dijital yerlilerin davranışlarını daha iyi anlamaya yardım eden bazı verileri sunmaktadır.. Veri analizleri çeşitli sonuçları desteklemektedir: Özelleştirilmiş dijital kütüphanelerin, özelleştirilmiş kaynaklar yerine genel arama motorlarını tercih eden “dijital yerlileri” hedef alan güçlü bir savunmaya ihtiyacı vardır. Gelişmiş aramayı nasıl kullanacaklarını bildikleri konusunda kendilerinden emin olmalarına rağmen, genel kullanıcı kitlesinin aksine genç 1 The expression was introduced by Mark Prensky, see (Prensky 2001). 34 Dobreva, McCulloch, Birrell, Ünal & Feliciati kullanıcıların uygulamada bu bilgilerine başvurdukları konusunda çok az kanıt bulunmaktadır. Dijital kütüphane algısı farklı ülkelerdeki gruplara göre farklılık göstermektedir.
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record