Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.contributor.authorÖzenç Uçak, Nazan
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:29Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/910-1496-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10763
dc.description.abstractHacettepe University Journal of Faculty of Letters has been an academic and refereed journal which includes researches on the fields of social and human sciences since 1983. All the previously published volumes of the Journal which had been published only in printed media until 2005 have been transformed to electronic media and made accessible via web. Even though the fact that these researches increase the visibility and so access of published articles is accepted, it has been realized that the Journal requires having an electronic journal system supporting every single stages of electronic publishing. The transition period of Hacettepe University Journal of Faculty of Letters to Open Journal Systems which is a system of electronic journal management has been explained in this study. Current situation of the journal, why Open Journal Systems was chosen and how it was structured have been explained in detail specifically to the journal. The system allows the journal to be electronically published and managed. The editorial process can be conducted much more easily, faster, more transparently and in a more standard way through this system; also as it supports the open access, it increases the visibility and access of both the University and the Journal.
dc.language.isotur
dc.publisherHacettepe Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAçık dergi sistemleri
dc.subjectOjs
dc.subjectDergi içerik yönetimi
dc.subjectEdebiyat fakültesi dergisi
dc.subjectOpen journal systems
dc.subjectOJS
dc.subjectJournal content management
dc.subjectJournal of faculty of letters
dc.titleAçık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine Uyarlanması
dc.title.alternativeApplication of the Open Journal Systems on Journal of Faculty of Letters
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1983 yılından bu yana sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki araştırmalara yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. 2005 yılına kadar sadece basılı ortamda yayın yapan derginin, 2005 yılında yapılan bir çalışma ile daha önce yayımlanan tüm sayıları elektronik ortama aktarılmış ve web üzerinden erişime açılmıştır. Bu çalışmaların yayımlanan makalelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla erişimini artırdığı kabul edilse de Derginin elektronik yayıncılığın bütün aşamalarını destekleyen bir elektronik dergi sistemine ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisinin elektronik bir dergi yönetim sistemi olan Açık Dergi Sistemine (Open Journal Systems) geçiş süreci anlatılmıştır. Derginin mevcut durumu, niçin Açık Dergi Sisteminin seçildiği ve nasıl yapılandırıldığı dergi özelinde ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Sistem derginin elektronik olarak yayımlanması ve yönetilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sistemle, editoryal süreç çok daha kolay, hızlı, şeffaf ve standart bir şekilde yürütülebilmekte; açık erişimi desteklediği için de Derginin görünürlüğünü ve erişimini artırmaktadır
dc.relation.journalEdebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume31
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage235
dc.identifier.endpage254
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record