Show simple item record

dc.contributor.authorEkici, Selda
dc.contributor.authorYılmaz, Bülent
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:22Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10756
dc.description.abstractThe basics of reading habits taking in the family and preschool educational institutions in early childhood. Therefore, It is important the reading habit readiness adequacyof preschool educational institutions.This study was carried out for evaluation about reading habitreadiness adequacyof kindergartens in Ankara. State kindergartens affiliated to MoNE within16 district located within Ankara Metropolitan Municipality borders makes up the area of this research.The sample of this research consists of6 district, 50 schools and 249 teachers. Descriptive methodwithquestionnaire, observation and interviewing techniques are used in this research. According the results obtained from this study, in terms of the reading habit readinessof kindergartens have positive and negative situations.Examples of positive situations is shown teachers’attitudes and awareness about the importance of preschooltermand readinghabit readiness implementation in this term and childrens’ positive attitudes against reading. Examples of negative situations of reading habit readiness education is shown inadequaciesof familiesand training deficiencies of teachers in this topic, physical inadequaciesof kindergartens, library and material deficiencies of kindergartens. Thehypothesis defined “Reading habit readiness functions of state kindergartens affiliated to MoNE in Ankara are not exactly in a position tofulfill” has been confirmed as the result ofthe research.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFatih Projesi
dc.subjectBilgisayar Destekli Eğitim
dc.subjectBilişim Teknolojileri
dc.subjectOkul öncesi dönem
dc.subjectOkuma gelişimi
dc.subjectOkuma stratejileri
dc.subjectÇocuk gelişimi
dc.subjectReading habit
dc.subjectReading habit readiness
dc.subjectPreschool education
dc.subjectPreschoolterm
dc.subjectChild development
dc.subjectAnkara
dc.titleFATİH projesi üzerine bir değerlendirme (An evaluation on FATIH project)
dc.title.alternativeAn Evaluation on FATIH Project
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetOkuma alışkanlığının temelleri erken çocukluk döneminde ailede ve okul öncesi eğitim kurumlarında atılmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarının okuma alışkanlığına hazırlık açısından yeterli olmaları önemlidir.Bu çalışma, Ankarada’ki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık açısından yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanını, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 16 ilçede bulunan devlet anaokulları oluşturmaktadır. 6 ilçe, 50 okul ve 249 öğretmen ile örneklenen araştırmada betimleme yöntemi ile anket, gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, anaokulları okuma alışkanlığına hazırlık anlamında hem olumlu hem deolumsuz durumlara sahiptir.Öğretmenlerin okul öncesi dönemin önemi ve okuma alışkanlığına hazırlık uygulamalarının bu dönemde gerçekleştirilmesi konusundaki tutumları ve farkındalıkları, çocukların bu dönemde okumaya karşı olumlu tutumlara sahip olması olumlu durumlara örnek olarak gösterilmektedir. Ailelerin bu konudaki yetersizlikleri, öğretmenlerin bu konudaki eğitim eksikleri, okulların fiziki yetersizlikleri ve kütüphane, materyal anlamındaki eksiklikleri okuma alışkanlığına hazırlık eğitimini olumsuz etkileyen durumlardır. Elde edilen sonuçlara göre, “Ankara’da bulunan devlet anaokulları çocuklarda okuma alışkanlığına hazırlık açısından işlevlerini tam olarak yerine getirebilecek durumda değildir” biçiminde oluşturulan hipotezimiz doğrulanmıştır
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume27
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage317
dc.identifier.endpage339
dc.fundingYok


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record