Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Bülent
dc.contributor.authorKülcü, Özgür
dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:02Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2376-4688-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10726
dc.description.abstractAccessIT is an EU-funded project under EU’s Education and Culture Program aiming to digitize a certain amount of sources that are part of the cultural heritage, to transfer them to Europeana, and to sustain the education infrastructure to achieve this goal in the partner countries of Greece, Poland, Serbia, Turkey and UK. In this study, in addition to the general evaluation of the AccessIT Project, it is aimed to investigate the awareness of participants in the field on digitization and digital content management, their self-efficiency perceptions, and to evaluate the education program based on the data acquired from the survey of 544 participants who were enrolled in the distance education program offered within the scope of the project.It was found out in the study that the AccessIT Project has had an important function in Turkey and the distance education program significantly contributed to participants’ self-efficiency perceptions about digitization.
dc.description.abstract
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDijitalleştirme
dc.subjectEuropeana
dc.subjectAccessit
dc.subjectDijitalleştirme uzaktan eğitim programı
dc.subjectDigitization
dc.subjectEuropeana
dc.subjectAccessIT
dc.subjectDistance education on digitization
dc.subjectTurkey
dc.titleAccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirilmesi
dc.title.alternativeEvaluation of the AccessIT Project and the Distance LearningProgramme on Digitization
dc.title.alternativeEvaluation of the AccessIT Project and the Distance LearningProgramme on Digitization
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetAccessIT, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Kültür Programı altında kabul edilen İngiltere, Polonya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın yer aldığı, belirli miktar-daki kaynağın dijitalleştirilerek Europeana’ya aktarılmasını ve bunun için gerekli eğitim alt yapısının sağlanmasını hedefleyen bir projedir. Bu çalışmada, AccessIT Projesinin genel bir değerlendirmesinin yanı sıra, proje kapsamında verilen uzak-tan eğitim programına devam eden 544 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasının verilerine dayanarak, Türkiye’de ilgili alandaki katılımcıların diji-talleştirme ve dijital içerik yönetimi konularındaki farkındalıklarının, kuramsal ve uygulamaya yönelik yeterlilik algılarının ve eğitim programının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, AcessIT Projesinin Türkiye açısından önemli bir işlev gördüğü ve proje kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim programının katı-lımcıların dijitalleştirme konusundaki yeterlilik algılarına ciddi düzeyde katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume26
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage370
dc.identifier.endpage390
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record