Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.date.accessioned2019-10-23T09:51:48Z
dc.date.available2019-10-23T09:51:48Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1894-3787-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10077
dc.description.abstractAbstract This study aims to determine the document delivery requests submitted to the Document Delivery Services Unit of the National Academic Network and Information Center (ULAKBİM). It concentrates on the journals and their age whence document delivery requests were filled. We tracked the data with regards to document delivery requests that were submitted to the Unit for two months. We found that the Documet Delivery Services Unit satisfied two-thirds (6.036) of a total of 9.213 document delivery requests submitted to the Unit during the two months' period of our study. Requests were satisfied from a total of 1.671 journal titles. Almost half (42%) of those journal titles were used only once for document delivery purposes. A small number (135) of "core" journals satisfied one-thirds (35%) of requests and the distribution of journals conforms to Bradford's Law of Scattering. Half (median) of all requests were satisfied from journal issues that were published within the last seven years. This indicates that more recent articles are requested much more heavily, which is parallel with the phenomenon of literature obsolescence. From submission to the mailing of the document, it took a total of 15 days to fill a document delivery request. Data regarding document delivery requests should be gathered for collection development purposes. It would then be possible to identify core journals and their back issues that should be acquired and maintained.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBelge sağlama
dc.subjectKoleksiyon geliştirme
dc.subjectULAKBİM
dc.subjectBradford yasası
dc.subjectLiteratür eskimesi
dc.subjectDocument delivery
dc.subjectCollection development
dc.subjectBradford's law
dc.subjectLiterature obsolescence
dc.titleULAKBİM Belge Sağlama Verilerinin Analizi
dc.title.alternativeAnalysis of Document Delivery Data of the National Academic Network and Information Center
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetÖz Bu araştırmada amaç, ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Belge Sağlama Hizmetleri Birimi'ne gelen isteklerin hangi dergilerde ve hangi yıllarda yayımlanan makalelere yapıldığını belirlemektir. Çalışmada, belge sağlama istekleri ile ilgili veriler, iki ay süreyle Birim e yapılan isteklerin izlenmesi suretiyle elde edilmiştir. Araştırmamızın sonunda Birim'e yapılan 9.213 isteğin üçte ikisinin (6.036) karşılandığı görülmüştür. İstekler 1.671 ayrı dergiden sağlanmış ve bu dergilerin yaklaşık yarısı (%42) sadece bir defa kullanılmıştır. Az sayıda çekirdek dergi (135) belge sağlama isteklerinin yaklaşık üçte birini (%35) karşılamış ve genel dağılımın Bradford Yasası'na uygun olduğu görülmüştür. İsteklerin yarısı son yedi yılda yayımlanan makalelere yapılmıştır. Bu dağılım literatür eskimesi olgusu ile paralellik göstermektedir. Bir isteğin yapılması ile belgenin postalanması arasında geçen toplam süre ise 15 gündür. Koleksiyon geliştirme için belge sağlama istekleri ile ilgili veriler izlenmelidir. Böylece koleksiyonda olması gereken çekirdek dergilerin belirlenmesi, hangi yıllara ait dergileri bulundurmak gerektiğine karar verilmesi mümkün olacaktır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume18
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage135
dc.identifier.endpage162
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record