Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Yurdagül
dc.date.accessioned2019-10-23T09:51:47Z
dc.date.available2019-10-23T09:51:47Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1938-3854-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10076
dc.description.abstractAbstract This study aims to review the document delivery requests submitted to the Cahit Arf Information Center, Document Delivery Services Unit of the National Academic Network and Information Center (ULAKBIM). It aims to determine which one is more economic and dispatch in terms of the length of time (in days) it takes to fill a request and the unit cost of supplying requests from printed journals and electronic ones. We tracked the data with regards to document delivery requests that were submitted to the Unit for the year 2000 on October and November. Information (labour cost, corrective maintenance, cleaning, communication, etc.) was obtained from the Center to calculate the unit cost. In order to calculate the unit cost, the cost types such as labour cost, raw product and general cost were identified and the total cost was divided to the total number of document delivery request. The unit cost of supplying an article in the year 2000 was found as about 3 million Turkish Liras (According to the Consumer Price Index of September 2004, the unit cost of a supplied document was 8.690.541 Turkish Liras). From submission to the mailing of the document, it took a total of 15 days to fill a document delivery request. Since the procedure of supplying the electronic or printed documents was not different in the Unit, the length of time and unit cost were almost the same for supplying the documents from printed journals and electronic ones.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectUlakbim Cahit Arf Bilgi Merkezi
dc.subjectBelge sağlama
dc.subjectMaliyet analizi
dc.subjectULAKBİM Cahit Arf Information Center
dc.subjectDocument delivery
dc.subjectCost analysis
dc.titleULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde Belge Sağlamanın Maliyet Analizi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetÖz Bu araştırmada amaç, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM) Belge Sağlama Hizmetleri Biriminde basılı dergilerden sağlanan isteklerle elektronik dergilerden sağlanan istekleri süre ve birim maliyet açısından karşılaştırarak hangisinin daha hızlı ve ekonomik olduğunu belirlemektir. Çalışmada, 2000 yılının Ekim ve Kasım aylarında Birime yapılan 9213 belge sağlama isteği izlenmiş ve bu isteklerin birim maliyetim bulmak için gerekli veriler (işçilik, bakım-onarım, temizlik, haberleşme vb.) kurumdan elde edilmiştir. Birim maliyeti hesaplamak için, işçilik, hammadde ve genel maliyetlerden oluşan maliyet türleri belirlenerek, ilgili maliyetler bulunmuş ve toplam maliyet, sağlanan istek sayısına bölünmüştür. Araştırmamızda 2000 yılı verilerine göre sağlanan bir belgenin birim maliyetinin 3.203.160 TL olduğu belirlenmiştir (Tüketici Fiyatı Endeksine (TÜFE) göre 2004 yılı Eylül ayındaki değeri ise 8.690.541 TL'dir). Bir isteğin yapılmasından postalanmasına kadar geçen toplam süre ise 15 gündür. Birimde basılı ve elektronik dergilerden istek sağlanırken izlenen süreç farklı olmadığı için, genelde elektronik dergilerden sağlanan istekler için süre ve birim maliyet basılı dergilerden sağlananlardan daha farklı değildir.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume19
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage171
dc.identifier.endpage192
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record