Show simple item record

dc.contributor.authorTonta, Yaşar
dc.date.accessioned2019-10-23T09:45:06Z
dc.date.available2019-10-23T09:45:06Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1782-3563-1-PB--20.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10025
dc.description.abstractAbstract The journal of Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship) has been published since 1987. A continuation of the Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (Bulletin of the Turkish Librarians' Association) that was published between 1952 and 1986, Türk Kütüphaneciliği became a referee d journal in 1995. Based on a review of 238 articles published in the journal between 1987-2001 (135 of which were published before it became refereed, 103 after), this study compares some bibliometric features (number of pages in each issue, the length of articles, authors, topics, citations, etc.) of articles that were published before the journal became refereed with these after. The average number of pages in each issue increased 81% after the journal became refereed. The average length of an article increased 75% (from 8 pages to 14 pages). The number of citations per article increased 65% (from 11 citations to 17 citations). The percentage of articles having abstracts in Turkish and English increased from 24% to 96%. Articles were written by 94 different authors representing 42 institutions. Overwhelming majority of articles were written by a single author. Researchers affiliated with the departments of librarianship have authored the majority of articles. More than 20% of articles that appeared in the journal are on libraries (including public, academic, and special libraries), followed by 12% on information retrieval and bibliographic control (cataloging and classification), and 8% on information technology and library automation. More than half (53%) of all citations (3204) were for books while 42% for journals and 5% for "other publications" (e.g., unpublished manuscripts, web sites, among others). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete (Turkish Official Gazette), Library Trends, Journal of the American Society for Information Science, Information Technology and Libraries and College & Research Libraries are among the most frequently cited journals. Majority of citations were for articles appeared in a few core journals, which fits Bradford's Law of Scattering (1934). The problems facing Türk Kütüphaneciliği are also discussed along with some recommendations.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTürk Kütüphaneciliği Dergisi
dc.subjectBibliyometrik özellikler
dc.subjectAtıf analizi
dc.subjectTürk Kütüphaneciliği Dergisi - bibliyometrik özellikler
dc.subjectTürk Kütüphaneciliği Dergisi - atıf analizi
dc.subjectTürk Kütüphaneciliği Dergisi - literatür eskimesi
dc.subjectHakemli dergiler
dc.titleTürk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001
dc.title.alternativeThe Journal of Turkish Librarianship, 1987-2001
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetÖz Türk Kütüphaneciliği dergisi 1987 yılından beri yayımlanmaktadır. 1952-1986 yılları arasında yayımlanan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'nin devamı olan Türk Kütüphaneciliği 1995 yılında hakemli olmuştur. Bu araştırmada Türk Kütüphaneciliği'nin 1987-2001 yılları arasında yayımlanan sayıları incelenerek, dergide hakemli olmadan önce (135) ve hakemli olduktan sonra (103) yayımlanan toplam 238 makale bibliyometrik özellikler (sayfa sayısı, makale sayısı, yazarlar, makale konuları, atıf yapılan yayınlar, vd.) açısından birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Hakemli olduktan sonra derginin her sayısındaki ortalama sayfa sayısı %81 oranında artmıştır. Bir makalenin ortalama uzunluğu %75 artarak 8 sayfadan 14 sayfaya, bir makaledeki ortalama atıf sayısı da %65 artışla 11'den 17'ye yükselmiştir. Türkçe ve İngilizce özeti olan makale oranı %24'ten %96'ya yükselmiştir. Makaleler 42 kurumu temsil eden 94 farklı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Makalelerin büyük bir çoğunluğu tek yazarlıdır. En fazla makale yayımlayanlar arasında üniversitelerin kütüphanecilik bölümlerine mensup araştırmacılar gelmektedir. Makalelelerin %21'i kütüphaneler (halk, üniversite, özel, vd.), %12'si bilgi erişim ve bibliyografik denetim (kataloglama-sınıflama), %8'i ise bilgi teknolojisi ve kütüphane otomasyonu konularındadır. Atıf yapılan toplam 3204 yayının %53'ünü kitaplar, %42'sini dergiler, %5'ini ise "diğer yayınlar" (yayımlanmamış çalışmalar, arşiv belgeleri, web sayfaları, vd.) oluşturmaktadır. En çok atıf yapılan dergiler sıralamasında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete, Library Trends, Journal of the American Society for Information Science, Information Technology and Libraries ve College & Research Libraries dergileri başta gelmektedir. Atıfların çoğu az sayıda çekirdek dergide yayımlanan makalelere yapılmıştır. Bu yönüyle yabancı dergilere yapılan atıfların dağılımı Bradford'un Saçılım Yasasına (1934) uygunluk göstermektedir. Araştırma sonunda Türk Kütüphaneciliği dergisinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmaktadır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume16
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage282
dc.identifier.endpage320
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record