• Stabilite ve Reaksiyon Kinetiği 

   Şumnu, Murat (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
   Ülkemizde Türkçe ders kitabı sayısının çok sınırlı olması ve hatta bazı konularda hiç kitap olmaması önemli bir eksikliktir. Öğrencilere ders teksiri verilmesi veya öğrencilerin derslerde not tutmaları yerine, çeşitli ...
  • Sterilization of Grafts Used in Periodontology by Gamma and Microwave Radiation 

   Bargh, Saharnaz (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-02)
   BARGH, S, Studies on Sterilization of Grafts Used in Periodontology by Gamma and Microwave Radiation. Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Radiopharmacy Program, Master of Science Thesis, Ankara, 2018. The ...
  • The Effects of Gamma Irradiation on Diclofenac Sodium, Liposome and Niosome Ingredients for Rheumatoid Arthritis 

   Özer, A.Y; Turker, S; Çolak, S; Korkmaz, M; Kiliç, E; Özalp, M. (2013)
  • The Use And Importance Of Liposomes In Positron Emission Tomography 

   Silindir, Mine; Ozer, A. Yekta; Erdogan, Suna (Taylor & Francis Ltd, 2012)
   Among different imaging modalities, Positron Emission Tomography (PET) gained importance in routine hospital practice depending on ability to diagnose diseases in early stages and tracing of therapy by obtaining metabolic ...
  • Tıbbi Cihazlar 

   Özer, Yekta; Özkan, Yalçın; Savaşer, Ayhan; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
   Hastalıkların teşhis ve/veya tedavisinde farmakolojik, immünolojik veya rıvokimyasal mekanizmaları kullanmayan ama etkinin ortaya çıkmasına . nkal etki yoluyla yardımcı olan ürün grubuna tıbbi cihazlar adı verilmektedir. Global ...